onevnet

Primárne potrebujeme sieť pre „internet“ Na ktorej budú pripojený infraštruktúrny FireWall.

Najprv vytvoríme definičný súbor danej siete. Táto sieť bude len na infraštruktúrnom clustri. Na názve moc nezáleží tak som to nazval external.lan:

NAME = "external"
TYPE = "fixed"
PHYDEV = "eth3"
PUBLIC  = NO

Sieť sa volá „external“. IP majú VM napevno nakonfigurovanú v OS. A sieť je prístupná cez interface ETH3. Zo sieťou môže manipulovať len majiteľ. Túto sieť nakonfigurujeme príkazom:

onevnet create external.lan -c infra -v

Prepínač -c znamená výber clustra, -v ze príkaz bude ukecanejší. Pokiaľ sa cluster nenadefinuje sieť bude prístupná zo všetkých serverou.
V prípade že nemáte to šťastie a nesedia vám názvy fizických sieťoviek na serveroch je možné si najprv nakonfigurovať bridge interfaces, ktoré budú mať rovnaké mená na serveroch. Potom v konfigurácii použiť tie pomocou BRIDGE = vbrX namiesto PHYDEV.

Podobne si spravíme aj prvú internú sieť.

NAME = "lan1"
TYPE = "ranged"
PHYDEV = "eth1"
PUBLIC  = NO
VLAN_ID = 100
NETWORK_SIZE = C
NETWORK_ADDRESS = 192.168.0.0
GATEWAY = 192.168.0.1
DNS     = 192.168.0.1

Tentoraz sa jedná o sieť z definovaným IP rozsahom.

Výsledky snahy si môžeme zobraziť pomocou príkazu  onevnet show netID

onevnet list
  ID USER         GROUP        NAME            CLUSTER      TYPE BRIDGE   LEASES
   0 oneadmin     oneadmin     external        infra           F onebr0        0
   1 oneadmin     oneadmin     zz_lan1         -               R onebr1        0

onevnet show 0
VIRTUAL NETWORK 0 INFORMATION                                                   
ID             : 0                   
NAME           : external            
USER           : oneadmin            
GROUP          : oneadmin            
CLUSTER        : infra               
TYPE           : FIXED               
BRIDGE         : onebr0              
VLAN           : Yes                 
PHYSICAL DEVICE: eth3                
USED LEASES    : 0                   

PERMISSIONS                                                                     
OWNER          : um-                 
GROUP          : ---                 
OTHER          : ---                 

VIRTUAL NETWORK TEMPLATE                                                        
PUBLIC="NO"

VIRTUAL MACHINES

onevnet show 1
VIRTUAL NETWORK 1 INFORMATION                                                   
ID             : 1                   
NAME           : lan1             
USER           : oneadmin            
GROUP          : oneadmin            
CLUSTER        : -                   
TYPE           : RANGED              
BRIDGE         : onebr1              
VLAN           : Yes                 
PHYSICAL DEVICE: eth1                
VLAN ID        : 100                 
USED LEASES    : 0                   

PERMISSIONS                                                                     
OWNER          : um-                 
GROUP          : ---                 
OTHER          : ---                 

VIRTUAL NETWORK TEMPLATE                                                        
DNS="192.168.0.1"
GATEWAY="192.168.0.1"
NETWORK_ADDRESS="192.168.0.0"
NETWORK_MASK="255.255.255.0"
PUBLIC="NO"

RANGE                                                                           
IP_START       : 192.168.0.1         
IP_END         : 192.168.0.254       

VIRTUAL MACHINES

Na zjednodušenie práce si nainštalujeme sunstone

Print Friendly, PDF & Email