Bind9

Pre zjednodušenie správy a hlavne pre HA storage je potrebné mat nejaké DNS alebo vyplnené host tabulky. Keďze sa jedná z časti o Proof Of Concept som sa rozhodol pre štandardný Bind9. Primárnym name serverom bude NFS01 a sekundárnym NFS02.

Systém ma 2 subdomény

 1. .storage.mavipet.sk – Doména Storage serverov
 2. .internal.mavipet.sk –  Doména interných serverov

Inštalácia:

apt-get install bind9

Konfigurácia:

NFS01:

root@nfs1:/mnt/test# cat /etc/bind/named.conf.options 
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable 
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.  
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing 
    // the all-0's placeholder.

    //forwarders {
    //     0.0.0.0;
    //};

    auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035

    // oznamime info kamaradovy
    also-notify { 172.16.1.12; };

    listen-on-v6 { any; };
    // cyklicke odpovede pre RoudRobin/HA 
    rrset-order { order random;};
};

root@nfs1:/mnt/test# cat /etc/bind/named.conf.local 
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
// include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "storage.mavipet.sk" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.storage.mavipet.sk";
    allow-update { none; };
};

zone "internal.mavipet.sk" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.internal.mavipet.sk";
    allow-update { none; };
};

root@nfs1:/mnt/test# cat /etc/bind/db.storage.mavipet.sk 
$TTL    86400
@    IN    SOA    dns.internal.mavipet.sk. root.dns.internal.mavipet.sk (
                  1        ; Serial
             604800        ; Refresh
              86400        ; Retry
            2419200        ; Expire
              86400 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    dns.internal.mavipet.sk.
@    IN    NS    dns-s.internal.mavipet.sk.
;
kvm01    IN    A    172.16.0.1
kvm02    IN    A    172.16.0.2
kvm03    IN    A    172.16.0.3
kvm04    IN    A    172.16.0.4
nfs01    IN    A    172.16.0.11
nfs02    IN    A    172.16.0.12
;
gls1    IN    A    172.16.0.11
      IN    A    172.16.0.12
gls2    IN    A    172.16.0.1
      IN    A    172.16.0.2
      IN    A    172.16.0.3
      IN    A    172.16.0.4

root@nfs1:/mnt/test# cat /etc/bind/db.internal.mavipet.sk 
$TTL    86400
@    IN    SOA    dns.internal.mavipet.sk. root.dns.internal.mavipet.sk (
                  1        ; Serial
             604800        ; Refresh
              86400        ; Retry
            2419200        ; Expire
              86400 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    nfs01
@    IN    NS    nfs02
;
kvm01    IN    A    172.16.1.1
kvm02    IN    A    172.16.1.2
kvm03    IN    A    172.16.1.3
kvm04    IN    A    172.16.1.4
nfs01    IN    A    172.16.1.11
nfs02    IN    A    172.16.1.12
dns     IN    CNAME    nfs01
dns-s    IN    CNAME    nfs02

NFS02:

root@nfs2:~# cat /etc/bind/named.conf.local 
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
// include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "storage.mavipet.sk" IN {
        type slave;
        file "/etc/bind/slaves/db.storage.mavipet.sk";
        masters {
        172.16.1.11;
    };
        allow-transfer { any; };
        allow-update { none; };
};

zone "sync.mavipet.sk" IN {
        type slave;
        file "/etc/bind/slaves/db.sync.mavipet.sk";
        masters {
        172.16.1.11;
    };
        allow-transfer { any; };
        allow-update { none;};
};

zone "internal.mavipet.sk" IN {
        type slave;
        file "/etc/bind/slaves/db.internal.mavipet.sk";
    masters {
        172.16.2.11;
    };
    allow-transfer { any; };
        allow-update { none; };
};

Poznámky:

 • na nfs2 treba vytvoriť adresár /etc/bind/slaves vlastnený bind užívatelom a aj skupinou.
 • Round robin netreba konfigurovať je to defaultné správanie BIND9
 • Ja mám ešte nakonfigurované reverzné záznamy
Print Friendly, PDF & Email