onedatastore

Open Nebula pozná niekoľko druhov:

  1. systémový – štandardne id=0 – Bežia tu vm
  2. image – štandardne id=1 – Tu sú uložené rôzne image súbory hd, cd … ktoré sa buď pripájajú k VM alebo sa klonujú pri vytvorení VM
  3. súborový – štandardne id=2 – Tu sú nahrané rôzne súbory ako jadrá OS alebo skripty pre VM prispôsobenie.

Pre moje potreby som vytvoril dva systémové a jeden pre img súbory.

Najprv vytvoríme definičné súbory.

cloud.ds

NAME    = cloud_vms
TM_MAD  = shared
TYPE    = SYSTEM_DS

img.ds

NAME    = images
TM_MAD  = shared
DS_MAD  = fs
TYPE    = IMAGE_DS

infra.ds

NAME    = infra_vms
TM_MAD  = shared
TYPE    = SYSTEM_DS

Datastore „vytvoríme“ nasledovne.

  onedatastore create cloud_vms.ds 
  onedatastore create infra_vms.ds 
  onedatastore create imgs.ds

Týmto ale vytvorime datastore len v databáze. Pri vytváraní dostaneme ID cisla jednotlivých datastorov. V adresári /var/lib/one/datastores musíme vytvoriť adresáre z menom aké dostali datastory ID a zabezpečiť aby boli z daných ciest prístupné.ďalej pridelíme systémové datastores pre jednotlivé clustre.

onecluster adddatastore infra infra
onecluster adddatastore cloud cloud

Tým sme pridelili pre clustre nové systémove datastori.

To je z pohľadu datastories zatiaľ všetko. A nakonfigurujeme siete.

 

Print Friendly, PDF & Email