onehost a onecluster

Tak teraz sme sa dostali do štádia kedy už môžeme pridať jednotlivé hosty a  vytvoriť clustre.

Najprv konfigurácia libvirt-bin:

/etc/libvirt/qemu.conf

user = "oneadmin"
group = "cloud"
dynamic_ownership = 0

/etc/libvirt/libvirtd.conf

listen_tls = 0
listen_tcp = 1
unix_sock_group = "cloud"
unix_sock_rw_perms = "0770"
auth_unix_ro = "none"
auth_unix_rw = "none"

/etc/default/libvirt-bin (pridame len prepinac -l)

# Defaults for libvirt-bin initscript (/etc/init.d/libvirt-bin)
# This is a POSIX shell fragment
# Start libvirtd to handle qemu/kvm:
start_libvirtd="yes"
# options passed to libvirtd, add "-l" to listen on tcp
libvirtd_opts="-d -l"
# pass in location of kerberos keytab
#export KRB5_KTNAME=/etc/libvirt/libvirt.keytab

Teraz treba prekopírovať nastaviť authorized_keys na všetkých serveroch. Ako ďalší krok treba uskutočniť konexie medzi všetkými servermi aby sa uložili ssh keyfingre.

Keďže používame KVM treba upraviť aj nastavenie pre sudo. /etc/sudoers.d/opennebula-node

#OpenNebula sudoers file
#
# Allow member of cloud group (ie. oneadmin)
# to call /usr/sbin/xm and /usr/sbin/xentop
# without password.
#
Defaults:%cloud !requiretty
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/xm *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/xentop *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ebtables *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/iptables *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/brctl *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ip *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/vconfig *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ovs-vsctl *
%cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ovs-ofctl *

Týmto sme sa dostali do stavu kedy môžeme začať pridávať servery a clustre.

Najprv vytvoríme clustre a:

onecluster create infra
onecluster create cloud

Teraz si ich môžeme vypísať:

$ onecluster list   
ID  NAME                      HOSTS VNETS DATASTORES  
100 infra                         2     0          0  
101 cloud                         4     0          0

Teraz pridáme hosty. nfs01 a nfs02 idú do clustra infra z id 100, ostatne do clustra cloud z id 101. Tiež použivame tagovane VLANY = 802.1Q:

  onehost create nfs01.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 100
  onehost create nfs02.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 100
  onehost create kvm01.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 101
  onehost create kvm02.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 101
  onehost create kvm03.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 101
  onehost create kvm04.internal.mavipet.sk --im kvm --vm kvm --net 802.1Q -c 101

Ak sme všetko spravili správne dostaneme takéto pekné výpisy:

$ onehost list
  ID NAME            CLUSTER   RVM      ALLOCATED_CPU      ALLOCATED_MEM STAT  
   9 nfs01.internal. infra       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
  10 nfs02.internal. infra       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
  11 kvm01.internal. cloud       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
  12 kvm02.internal. cloud       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
  13 kvm03.internal. cloud       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
  14 kvm04.internal. cloud       0       0 / 800 (0%)    0K / 31.5G (0%) on    
$ onecluster list
   ID NAME                      HOSTS VNETS DATASTORES
  100 infra                         2     0          0
  101 cloud                         4     0          0

Nabudúce pridáme datastory.

 

 

Print Friendly, PDF & Email