GlusterFS

Poznámka: Už mám nakonfigurované DNS vid tu. Bez toho nieje možné nakonfigurovať bricky.

Systém pozostáva z dvoch clustrou preto pre každý robíme dva datastores.

Kroky pokiaľ chceme použiť najnovšiu verziu nie tú z distribúcie.

Inštalácia pozostáva z dvoch jednoduchých krokov:

Vytvoriť súbor: /etc/apt/sources.list.d/glusterfs.list z obsahom

deb http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/3.5/LATEST/Debian/wheezy/apt wheezy main

Potom už len inštalácia PGP klúča:

wget -O - http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/3.5/LATEST/Debian/pubkey.gpg | apt-key add -

A následná inštalácia, rovnaká či sa používa verzia z distribúcie alebo najnovšia:

apt-get update; apt-get upgrade; apt-get install glusterfs-server glusterfs-client

Následne zapneme glusterfs server.

/etc/init.d/glusterfs-server start

Pre istotu zabezpečíme aby sa nám spúšťal pri štarte:

update-rc.d glusterfs-server defaults

Tak a teraz môžeme vytvoriť volume na diskoch v adresári ako /mnt/gls1_1 (Disky pre vms) a /mnt/gls1_2 (disky pre images):

gluster peer probe nfs01.storage.mavipet.sk
gluster peer probe nfs02.storage.mavipet.sk
gluster volume create gls1_1 replica 2 transport tcp nfs01.storage.mavipet.sk:/mnt/gls1_1 nfs02.storage.mavipet.sk:/mnt/gls1_1
gluster volume start gls1_1
gluster volume create gls1_2 replica 2 transport tcp nfs01.storage.mavipet.sk:/mnt/gls1_2 nfs02.storage.mavipet.sk:/mnt/gls1_2
gluster volume start gls1_2

Vytvorené volume môžeme otestovať:

mount -t glusterfs gls1.storage.mavipet.sk:/gls1_1 /mnt/test/

Ďalšie volumes vytvorime na na kvm serveroch. Tieto sú stripované, čo by malo zvýšiť výkon:

gluster peer probe kvm01.storage.mavipet.sk
gluster peer probe kvm02.storage.mavipet.sk
gluster peer probe kvm03.storage.mavipet.sk
gluster peer probe kvm04.storage.mavipet.sk
gluster volume create gls2_100 stripe 2 transport tcp kvm01.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_100 kvm02.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_100 kvm03.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_100 kvm04.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_100
gluster volume start gls2_100
gluster volume create gls2_101 stripe 2 transport tcp kvm01.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_101 kvm02.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_101 kvm03.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_101 kvm04.storage.mavipet.sk:/mnt/gls2_101
gluster volume start gls2_101

 

 

Print Friendly, PDF & Email