Kylian 616

Jedná sa o projekt jednoduchého akcelerátora z Autoconfig RAM. Ktorého úlohou je spríjemniť hranie HDload hier na A600

Cieľové požiadavky:

  1. Autoconfig RAM (Hotovo. 2M DRAM)
  2. 68SEC000 na frekvencii 16Mhz asynchrónne od amigy. 14.18758 Mhz (dvojnásobok  CPU amigy.)
  3. Volná časť CPLD sa na niečo ešte použije.

Na projekte som volne spolupracoval z Boboo ktorý svoj projekt FURIA S628 dokončil. Jeho projekt pracuje v synchrónnom takte z amigou a štandardne je osadený 2M ram (1.5 SLOW FAST + 0.5 FAST bez autoconfigu). Z možnosťou pripojenia ďalšej Autoconfig RAM.

Ale naspäť k môjmu projektu. Schéma je veľmi jednoduchá. Jedná sa len o procesor, pamäť a CPLD ktoré sa stará o celú logiku. PDF schémy

 

Testovacia verzia:

Kylian616 pracovna verzia. TOPA600 REV 2D + Kilian616

Po poškodení pôvodného prototypu bol vyrobený druhý z inak riešeným pripojením JTAG programátoru.

Osadeny prototyp z vrchu.

Poznámky:

  • Asynchrónna verzia by vyžadovala vyrovnávacie registre medzi amigou a akcelerátorom
  • Amiga vyžaduje zmeny na zbernici počas vzostupnej hrany CLK. Čo je možné len za pomoci vyrovnávacích registrov.
  • Podobne signáli z amigi.
  • Keže toto je pri stávajúcom zapojený nerealizovateľné, bude akcelerátor synchrónny.  Pri použitý vkladania wait cyklov je možné zarovnávanie signálov bez registrov.

Linky:

Print Friendly, PDF & Email