Schéma TS404

Keď sa práve nesnažím dostať do formy po zimnom „spánku“ vozím sa na mojej novej motorke. A z jedného takéhoto výletu som si doniesol CB staničku TEAM TS-404. Je stará, bez mikrofónu ale jak sa vraví darovanému koňovi na zuby nepozeraj.

Pokračovať v čítaní