Inštalácia OS

Používam minimálnu možnú inštaláciu. Čím menej balíčkov tým menej možných potencionálnych bezpečnostných problémov.

 • Inštalujem z Debian Stable 8.7 netinstall CD bez pripojenej sieti.
  • Bez sieti sa inštaluje menej baličkou. A to aj v prípade vybratia rovnakých oblastí.
  • Vyberieme obe možnosti ktoré inštalácia ponúka. SSH server a utils.
 • Potom nastavíme apt. Lebo sieťová inštalácia bez siete nakonfiguruje len CD repozitáre.

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
 • Spustime update a upgrade distribúcie.
apt-get update; apt-get upgrade
 • Nainštalujeme potrebné baličky z distribúcie
apt-get install qemu-kvm libvirt-bin
 • V prípade použitia VLAN treba ešte:
 • apt-get install vlan
 • Nainštalujeme glusterfs (Ja preferujem použitie verzie z distribúcie)
apt-get install glusterfs-server
Print Friendly, PDF & Email