opennebula

Open nebula node

Inštalácia poslednej verzie:

Pokiaľ chceme mat poslednú aktuálnu verziu treba pridať vykonať nasledovné kroky:

Vytvoriť súbor: /etc/apt/sources.list.d/glusterfs.list z obsahom

deb http://downloads.opennebula.org/repo/4.8/Debian/7 stable opennebula

Potom už len inštalácia PGP klúča:

wget -O - http://downloads.opennebula.org/repo/4.8/Debian/repo.key | apt-key add -

A následná inštalácia, rovnaká či sa používa verzia z distribúcie alebo najnovšia:

apt-get install opennebula-node

Tým inštalácia zatiaľ konči.

OpenNebula server

Na nódy kde bude aj manažment potrebujeme nasledujúce balíčky.

apt-get install opennebula

Následne zmeníme na sekundárnom nóde heslo užívateľa oneadmin. Keďže bol pri inštalácii automaticky vygenerovaný. Správne heslo nájdeme na prvom nóde v adresári ~oneadmin/.one/one_auth. Následne upravíme aj obsah one_auth na sekundárnom nóde. z priomárneho nódu skopírujeme aj konfigurácie súborov occi_auth, ec2_auth a sunstone_auth

Teraz trocha konfigurácie. Na začiatok spravíme aby sa opennebula nezapínala sama ale cez PeaceKeeper:

root@nfs1:~# update-rc.d opennebula disable
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `opennebula' overwrites defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `opennebula' overwrites defaults (0 1 6).

Toto spravýme na oboch nódoch.

Teraz nastavýme resource cez pacemaker. Vybrali sme si novu IP na ktorej bude oned prístupný (172.16.2.100). Riadok označený boldom je závislý od vašej inštalácie a nemeníme ho.

#crm configure edit

node nfs1.cloud.mavipet.sk
node nfs2.cloud.mavipet.sk
primitive OneIP ocf:heartbeat:IPaddr2 
        params ip="172.16.1.100" cidr_netmask="32" 
        op monitor interval="30s"
primitive OpenNebula lsb:opennebula 
        meta target-role="Started" 
        op monitor interval="30s"
colocation one_ip inf: OneIP OpenNebula
order nebula-after-ip inf: OneIP OpenNebula
property $id="cib-bootstrap-options" 
        dc-version="1.0.9-74392a28b7f31d7ddc86689598bd23114f58978b" 
        cluster-infrastructure="openais" 
        expected-quorum-votes="2" 
        last-lrm-refresh="1368645600" 
        stonith-enabled="false" 
        no-quorum-policy="ignore"

Po zapísaní sa nám resource objavia a naštartujú.

Ďalším krokom je pridanie hostov.

…….

Print Friendly, PDF & Email