OpenLDAP

Debian a slapd.conf

štandardne už debian pre slapd (OpenLDAP). Používa dynamickú konfiguráciu. Pokiaľ ale potrebujete slapd.conf napríklad pre metadirectory, ktoré nieje v dynamickej konfigurácii podporované. Máte smolu. Pokiaľ ale vytvárate novú figuráciu od začiatku môžete použiť template ktoré používa aj dpkg-reconfigure. Template nájdete v „/usr/share/slapd/slapd.conf“. Template skopírujeme do /etc/ldap/ a  /etc/ldap/slapd.d/ premenujeme. Ďalším krokom je náhrada premenných v slap.conf za správne údaje.

  • Zmena @BACKEND@. Štandardne je to hdb
  • Zmena @ADMIN@. Štandardne je to cn=admin,@SUFIX@
  • Zmena @SUFIX@. Štandardne je to doména npr DC=test,DC=om

A to je všetko. Spustíme slapd démona.

Netreba zabúdať že teraz každá konfiguračná zmena vyžaduje reload démona.

Metadirectory

Print Friendly, PDF & Email