MC68000 BUS

Pre správnu prácu akcelerátora je nutné čo najlepšie simulovať procesor na natívnej frekvencii amigy.

MC68000 pracuje z okolím počas 4 taktov rozdelených do 8 stavov. Keďže Amiga 600 nepočíta z použitím zariadení z rodiny 6800 nemusíme riešiť !VPA, !VMA  a !E signály. Tiež to dovolilo použiť dostupnejší 68SEC000 Ktorý tieto signály nepozná.

 • S0 – procesor nastaví FC0 až FC2  a R/!W dá do stavu H
 • S1 – procesor nastaví Adresu
 • S2 – procesor nastaví !AS
  • Pri čítaní aj  !UDS !LDS
  • Pri zápise nastaví aj R/!W
 • S3 – procesor „nič nerobí“
 • S4 – procesor čaká na !DTACK prípadne !BERR od zariadenia. Ak nepríde vloží čakajúce cykli medzi S4 a S5
  • Pri zápise nastaví aj  !UDS !LDS
 • S5 – procesor „nič nerobí“
 • S6 – procesor
  • Pri čítaní prečíta dáta z pamäte
  • Pri zápise nerobí nič
 • S7 – procesor vráti !AS, !UDS a !LDS. Zariadenie !DTACK a !BERR
  • Pri zápise aj R/!W
Popis  | Citanie 16 bit        | Zápis 8 bit horné bity    |
State  S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6  S7 S0
CLK  _----____----____----____----____----____----____----____----____----
!AS  ---------________________________--------________________________----
!UDS  ---------________________________----------------________________----
!LDS  ---------________________________------------------------------------
R/!W  -----------------------------------------________________________----
!DTACK -----------------________________----------------________________----
D15-D8 xxxxxxxxxxxxxxxxx================xxxxxxxxxxxx====================xxxx
D7-D0 xxxxxxxxxxxxxxxxx================xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámky:
= Hodnota na zbernici ktorá sa aktuálne nemení
x Nieje podstatný stav
_ L stav 
- H stav

V prípade synchrónneho akcelerátora máme prácu zjednodušenú stačí vhodne vynucovať wait stavy.

Popis     | Citanie 16 bit        | Zápis 8 bit horné bity    |
State Amiga  S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6  S7 S0
State ACC   S0S1S2S3S4SwSwSwSwSwSwSwSwS5S6S7S0S1S2S3S4SwSwSwSwSwSwSwSwS5S6S7S0S1
CLK Amiga  _----____----____----____----____----____----____----____----____----
CLK ACC   _--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__
!AS Amiga  ---------________________________--------________________________----
!AS ACC   -----____________________________----____________________________----
!UDS Amiga  ---------________________________----------------________________----
!UDS ACC   -----____________________________------------____________________----
!LDS Amiga  ---------________________________------------------------------------
!LDS ACC   -----____________________________------------------------------------
R/!W Amiga  -----------------------------------------________________________----
R/!W ACC   -------------------------------------____________________________----
!DTACK Amiga -----------------________________----------------________________----
!DTACK ACC  -------------------------________------------------------________----

Pri pohľade na priebehy napadne myslienka vôbec to ma zmysel? Ale áno Medzi Stavmy S7 a S0 nie sú ukázané takty nutné na vykonanie inštrukcie. Tam je priestor vďaka ktorému akcelerátor urýchli  Amigu. Tiež si treba uvedomiť ze aj samotná Amiga vyvoláva wait stavy, a to v prípade keď sa pristupuje co Chip RAM.

K problematike sa dá pristupovať rôzne. Napríklad fakt ze Amiga pracuje o pol taktu posunuto oproti CPU dovoľuje istú voľnosť v generovaní Niektorých signálov. Na druhú stranu môže to vyvolávať rôzne neštandardné stavy. V prípade synchrónneho akcelerátora sa asi moc prejavovať nebudú ale v prípade asynchrónneho one nieje núdza. Čo je aj dôvod prečo som prišiel k záveru že moja konštrukcia bez zmien nieje pre asynchrónny mód použiteľná

Najjednoduchší  akcelerátor navrhol Livio Plos a Joerg Richter. Tento akcelerátor len ovláda posunutie !DTACK a ostatné riadiace signály necháva nedotknuté.

Osobne si ale myslím že zarovnávanie aj ostatných signálov na stabilite len pridá.

 

Print Friendly, PDF & Email