Argo 6xx

Jednoduchý akcelerátor z FPGA. Pri práci na Projekte Argo616 som prišiel na to že dostupnosť Motorola CPU je žalostná a lepším riešením je použitie simulovaného CPU vo FPGA.

Existuje projekt TG68 čo je simulácia Motorola MC68xxx vo VHDL. Vďaka nej je možné vytvoriť akcelerátor z minimom súčiastok. Vlastne stačí FPGA, RAM, a buffre.

Ako FPGA Som si vybral môj známy ALTERA Cyclone II EP2C5T144 prípadne väčší  EP2C8T144. Lacnú DDR a Buffre na konverziu medzi 5V a 3.3V svetom.

Možno sa bude zdať FPGA malé ale TG68 potrebuje cca 2700  LUT čo je len 54% a DDR megafunkcia 970 (jednoduchšie verzie aj menej) čo naznačuje že je tam dobrá rezerva.

Bloková schéma.

Na záver ešte schéma plánovaného prototypu.

Print Friendly, PDF & Email