Schéma TS404

Keď sa práve nesnažím dostať do formy po zimnom „spánku“ vozím sa na mojej novej motorke. A z jedného takéhoto výletu som si doniesol CB staničku TEAM TS-404. Je stará, bez mikrofónu ale jak sa vraví darovanému koňovi na zuby nepozeraj.

Stanička je už muzeálna preto je ťažké o nej niečo kľudné nájsť. Prvým orieškom mol mikrofón. Zapojenia konektora, ktoré som našiel, boli dosť nepresné. Tak som si to nakoniec musel zmerať sám.

  1. MIC, Dynamický
  2. GND
  3. TX
  4. RX

zaujímavosťou CB staničiek je že na konektore nemajú PTT ako býva na väčšine vysielačiek ale RX a TX pin. Pričom pri príjme je uzemnený TX a pri vysielaní RX.

A nakoniec sľúbená schéma. Aj na nej je zapojenie mikrofónu nakreslené zle. A ak bi sa konektor na stanici a mikrofón zapojili podla schémy nefungovali by spolu. Prerušované spoje sa pri použití externej tónovej voľby prestrihnú.

Na stiahnutie aj pdf verzia.

p.s. Pochválim sa aj najazdenými kilometrami od minuloročného augusta.

 

Print Friendly, PDF & Email