Portable cloud. Update statusu.

Tak zas som sa hral z Portable Cloudom a posunul sa ďalej. Narazil so na dva problémy. Jeden zo sudo právami a druhý z nastavením šablóny pre vm. To prvé je nedostatok na strane správcu balíčkov. To druhé vyzerá ako problém na strane použitého storage.

Sudo problém: /etc/sudoers.d/opennebula-node treba upraviť. Pridaný riadok je označený hrubo.

 # OpenNebula sudoers file
 #
 # Allow member of cloud group (ie. oneadmin)
 # to call /usr/sbin/xm and /usr/sbin/xentop
 # without password.
 #
 Defaults:%cloud !requiretty
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/xm *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/xentop *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ebtables *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/iptables *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/brctl *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ip *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/vconfig *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ovs-vsctl *
 %cloud    ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ovs-ofctl *

Problém z datastorom. Vyzerá to tak že GlusterFS nepodporuje vypnutie cache. Tak treba upraviť riadok v template:  /etc/one/vmm_exec/vmm_exec_kvm.conf

# -------------------------------------------------------------------------- #
# Copyright 2002-2013, OpenNebula Project (OpenNebula.org), C12G Labs        #
#                                                                            #
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may    #
# not use this file except in compliance with the License. You may obtain    #
# a copy of the License at                                                   #
#                                                                            #
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0                                 #
#                                                                            #
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software        #
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,          #
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   #
# See the License for the specific language governing permissions and        #
# limitations under the License.                                             #
#--------------------------------------------------------------------------- #

# Default configuration attributes for the KVM driver
# (all domains will use these values as defaults).  These values can
# be overridden in each VM template. Valid atributes are:
#  - emulator
#  - os [kernel,initrd,boot,root,kernel_cmd,arch]
#  - vcpu
#  - features [acpi, pae]
#  - disk [driver, cache, io]
#  - nic  [filter, model]
#  - raw

#EMULATOR = /usr/libexec/qemu-kvm

#VCPU = 1

OS       = [ boot = "hd", arch = "i686" ]
FEATURES = [ PAE = "no", ACPI = "yes" ]

DISK     = [ driver = "raw" ]

#NIC     = [ filter = "clean-traffic", model="virtio" ]
#RAW     = "<devices><serial type="pty"><source path="/dev/pts/5"/><target port="0"/></serial><console type="pty" tty="/dev/pts/5"><source path="/dev/pts/5"/><target port="0"/></console></devices>"

Nakoniec ešte jeden prídavok. Aby v logoch ubudlo varovaní odporúčam nainštalovať pm-utils

apt-get install pm-utils

Všetky tieto zmeny budú v priebehu zajtrajška premietnuté aj do stránok projektu.

Print Friendly, PDF & Email