ZX81/ZX80 Composite video, backporch. (upraveny)

Ako som písal potrebujem composite zo ZX81 a nemám ULA-u ktorá robí backporch. Tak som si robil malý prieskum možných riešení. Pre istotu som vyskúšal či mi nebude stačiť upraviť len napäťovú úroveň a žiaden z mojich monitorov sa nerozhodol zobrazovať pre neexistenciu backporchu. Tak a teraz moje zistenia:

Keďže mám FPGA verziu ZX80 a ZX81 o backporch probléme viem a aj o niektorých riešeniach tohto problému. Ako prvé k čomu som sa dostal ešte keď som tento problém riešil vo FPGA:

Backporch generátor za pomoci M1 signálu. Naň som prišiel vďaka Martinovy. Nevýhodou tohto riešenia je že backporch nieje generovaný vždy rovnako. Ďalšia nevýhoda je že riešenie potrebuje oddelenú synchronizáciu a video. p.s. Vo FPGA generujem backporch na základe počitadla NMI generátora.

White level restoration od Granta Searle. Časť : ZX81 Conversion. Jeho riešenie je také že po skončený sync pulzu nejaký časť, určený RC členom, posiela namiesto generovaného videa čiernu. bohužiaľ aj toto riešenie je určené pre ZX80 a vyžaduje oddelený sync signál. Ale dáva lepšie výsledky ako generátor z pomocou M1

Našiel som aj riešenie ktoré využíva separátor sync separátor LM1881. Ktorý som aj mal mať doma a nenašiel som ho. Výhoda tohto riešenia je že tento obvod aj generuje signál backporch pre TV aby vedelo kedy ho má čakať. našiel som ale len schémy prototypu 1 a 3. Ako výhoda vyzerá to že riešenie obsahuje aj video zosilňovač. Vyzera to že takto je riešeny ZXvid

Keďže video výstup z ULA ma rozpätie až 5V takže by sa malo vcelku jednoduché rozoznať úroveň čiernej od sync. Toto využíva napríklad tento video invertor pre ZX81. Tu sú dve verzie jedna z CMOS logickými obvodmi. Tá používa veľmy zaujímavý spôsob separácie. Ktorý použiva ZX8-CCB.

Print Friendly, PDF & Email