Portable Cloud pokroky

Po dlhšom čase som sa dostal zas k tomuto projektu. Je doplnená dokumentácia o IP plán a základné rozdelenie DNS zón. Tiež som otestoval ako sa switche správajú k Tagovaným paketom. A neobjavil sa zatiaľ žiaden problém.

Print Friendly, PDF & Email