Ako som nedokázal upiecť Raspberry Pi

Keďže mi došiel zdroj pekných krabičiek som sa rozhodol môj Pi server presťahovať do inej „horšej“ krabičky. Táto je dosť zažltnutá ale hlavne nemá rovné čelo čo bol neprekonateľní  problém. Pri tejto príležitosti som sa rozhodol skúsiť ako je na tom chladenie môjho servera.

Interné riešenie popíšem v ďalšom príspevku tu sa budeme zaoberať len teplom. Meral som teplotu GPU,CPU a stav pinu ovládajúceho ventilátor. Aj keď je hlavný prúd vzduchu dosť mimo raspberry pi výsledok je prekvapivý.

Jedná sa o prvú generáciou Raspberry PI B ktorá ma osadený chladič na CPU 12x12x12mm 4-rebra. na stabilizátory a „sieťovke“ sú chladiče 7x7x5mm 5 rebier.

Data som zbieral nasledujúcim skriptom ktorý vygeneroval CVS súbor:

root@naruto:~# cat temp_csv.sh
#!/bin/bash
# port na ktorom je ovladanie ventilatora
PORT=4
echo "date_time","cpu","gpu","coolong"
while :
do
    cpuTemp0=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
    cpuTemp1=$(($cpuTemp0/1000))
    cpuTemp2=$(($cpuTemp0/100))
    cpuTempM=$(($cpuTemp2 % $cpuTemp1))
    echo "$(date)","$cpuTemp1"."$cpuTempM",$(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | cut -f 2 -d = | cut -f 1 -d '),$(cat /sys/class/gpio/gpio$PORT/value)
    sleep 30
done

Výsledok je vcelku prekvapivý v uzavretom priestore boxu na 3.5″ disku bola priemerná teplota bez prídavného chladenia 45 stupňov Celzia. A ani stress test nedokázal teplotu dostať cez 50 stupňov Celzia. Zapnutie ventilátora znížilo teplotu o viac ako 10 stupňov.

Merania boli vykonané pri teplote prostredia približne 20 stupňov Celzia.

Stress test bol realizovaný nasledovne

stress --cpu 15 --io 15 --vm 15 --vm-bytes 10M --timeout 900s

Vidno to ako miestne zvýšenie teploty o cca 5 stupňov Celzia.

Hodnota cooling: 0 – Vypnutý ventilátor 1 – Zapnutý ventilátor.

Výsledok ukazuje že dané riešenie je vhodné aj na dlhodobú prevádzku celoročne.

Print Friendly, PDF & Email