Úprava J-link z NanoM0 devkitu na plnohodnotný JTAG.

Jak som spomínal mám devkit NanoM0. A jeho súčasťou je J-Link ARM-OB STM32. Nákupom kitu z LPC1343 som ho ale nemohol tento J-link používať, chýbal mu vodič SWV. Nastal teda čas na vyvedenie všetkých JTAG vývodov a umiestnenie do krabičky. Inak by nemal J-link dlhú životnosť.

Na začiatok link na lokálnu kópiu schémy devkitu. Ktorého súčastov je aj schéma J=linku. Je potrebné vyviesť TRST, TDO a TDI. TDO je jednoduché, Najjednoduchšie je pripojiť sa na R23. Ostatné vývody je potrebné zložiť z OUT a IN pinu daného signálu. IN pin sa pripája priamo OUT pin cez ochranný 120R odpor. Pinout výstupného konektoru Je podla ALTERA Atmel. Keďže nemám výstupné oddelovače tak Vref nieje použitý. A teraz už nieje možné J-link použiť na napájanie kitu.

A nakoniec test väčšiny vodičov pomocou Altera Cyclone-II FPGA a urjtag programu.

urjtagNakoniec som ešte skúsil  JLinkExe ako prve mi upgradol Firmware.

root@hinata:/home/zz/Downloads# JLinkExe 
SEGGER J-Link Commander V4.78k ('?' for help)
Compiled Dec  5 2013 20:31:10
Updating firmware:  J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Replacing firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Dec 15 2010 11:30:03
  ... Firmware update successful. CRC=BEA0
Waiting for new firmware to boot

New firmware booted successfully

Bohužiaľ od vtedy mi jtag program nenájde JTAG zariadenia 🙁

Print Friendly, PDF & Email