DDS oscilátory zamyslenie

Pozeral som ako niektorý robia DDS pre spínané zmiešavače. Používajú sa napríklad pri softwarovo definovaných rádiách SDR. Alebo aj pri klasických. Výhoda týchto zmiešavačov je že vyžadujú oscilátor z obdĺžnikovým priebehom. takže niesu problémy z frekvenčnou čistotou ako pri sínusovom, ktorý vyžadujú štandardné zmiešavače.

Čo bolo pre mňa veľkým prekvapením ako sa k tomu niektorý technici postavili. Na výstup DDS, ktoré vedia generovať požadovaný obdĺžnikový signál či už priamo alebo cez integrovaný komparátor. Pripájajú dolné priepuste a by výsledok pomocou emitorového sledovača či TTL invertora zmenili na obdĺžinkový. Pričom bojujú z vyvážením pomeru obdĺžníkového signálu 50:50.

Pár príkladou:

  • HF Tramp pri RX ceste, použité DDS má nezávyslí výstup kde môže generovať obdĺžnikový prebeh pre RX
  • JUMA RX1, TRX1, TRX2 Všetky konštrukcie využívajú spínané zmiešavače.

Vie niekto čo ich k tomu vedie?

Print Friendly, PDF & Email