„Tuning“ Arduino nano.

Už dlhší čas vlastním arduino nano.  Ale jeho vyuzivanie v nepajivom kontaktnom poli malo par nevýhod. Preto som sa rozhodol ho trochu upraviť.

Keďže som chcel niečo malé na jednoduchý prototyping. Som sa rozhodol urobiť kombináciu minibreadboardu a arduina nano. Výsledok je pouziteľny približne rovnako ako klasické arduino z protoshieldom ale na podstatne menšom priestore. Rovnako je menši ako použitie 400 pinového breadboardu za zrovnateľnej použiteľnosti.

Hotove riešenie

Hotove riešenie

Ako je jasne z obrázku jedná sa o veľmi jednoduché riešenie.

Vlastné Arduino Nano prešlo par úpravami. Osadené je je ATMega168 a namiesto 16Mhz krištálu je osadené 32.768kHz krištálom. Vďaka tomu je možné využívať interné RTC rozšírenie. Vďaka týmto úpravám je Arduino plne kompatibilne z Unix-Watch.

Ukazka realizácie

Ukazka realizácie

Print Friendly, PDF & Email