C_Brain nove VHDL core pre CPLD.

C_Brain dostal novú logiku. Pôvodná verzia podporovala len adresný dekodér a generovanie nRD a nWR. Tentoraz som pridal aj podporu zamykania zápisu do EEPROM a popdoru pre MNI a IRQ.

Podpora je realizovaná pomocou dvoch registrov v rozsahu 0xC000 – 0xC003. Tie sú zrkadlené v celom rozsahu 0xC000 až 0xCFFF.

 • 0xC000 – R/W Predpokladané využitie pre SPI/Sériový port. Ešte nie som rozhodnutý
 • 0xC001 – R/W Nastavenie a stav SPI/Sériového portu.
 • 0xC002 – RO IRQ vektor register. Obsahuje číslo prerušenia z najväčšou prioritou.
  • 0x03 – IRQ0 – VIA chip
  • 0x02 – INTX – Externé rozširenie
  • 0x01 – spiIRQ – Prerušenie od SPI/Sériový portu.
  • 0x00 – žiadne IRQ
 • 0xC003 – RW Systémový register.
  • D7 – LockH – Uzamknutie zápisu do hornej časti EEPROM
   • 1 – Zamknuté – RESET stav
   • 0 – Odomknuté
  • D6 – LockL – Uzamknutie zápisu do spodnej časti EEPROM
   • 1 – Zamknuté – RESET stav
   • 0 – Odomknuté
  • D1 a D2 – nmiSEL – Výber NMI zdroja
   • 00 – Žiadne NMI – RESET stav
   • 01 – spiIRQ
   • 10 – INTX
   • 11 – IRQ0

Nakoniec ešte fotka prototypu z poslednou verziou CPLD core. Testoval som len či nové jadro nemá dopad na funkčnosť.

Print Friendly, PDF & Email