C_brain prvý program!

Tak konečne som vyladil logiku C_brain-u. A už mi tam maká prvý program. Nerobí nič horibilné na portoch VIA A a B počíta on 0x00 do 0xFF a dokola. Ale konečne mi to neprepisuje EEPROM.

Programček je veľmi jednoduchý:

; CRASM code; license GPL v 3.0
; autor: Marek Blasko
cpu 6502        ; Select 6502 CPU
output hex      ; select output format to intelhex
; io adresses
prb = $D000     ; Port register B
pra = $D001     ; Port register A
ddrb = $D002    ; Data direction register B
ddra = $D003    ; Data direction register A
t1_lo = $D004   ; Timer 1, low byte
t1_hi = $D005   ; Timer 1, high byte
t1l_lo = $D006  ; Timer 1 latch, low byte
t1l_hi = $D007  ; Timer 1 latch, high byte
t2_lo = $D008   ; Timer 2, low byte
t2_hi = $D009   ; Timer 2, high byte
sr = $D00A      ; Shift register
acr = $D00B     ; Auxiliary control register
pcr = $D00C     ; Peripheral control register
ifr = $D00D     ; Interrupt flag register
ier = $D00E     ; Interrupt enable register
pra2 = $D00F    ; Port register A w/o handshake

* = $E000       ; ROM start
code
begin   lda #$FF        ; nastavyme VIA porty ako vystup
        sta ddrb
        sta ddra
aj      lda #$00        ; vynulujeme si pocitada
yj      ldy #$00
xj      ldx #$00
zj      inx
        bne zj
        iny
        bne xj
        adc #$01
        sta prb
        sta pra
        bne yj
        jmp aj
code
; settings IRQ/RES/NMI vectors
* = $FFFA
NMIVEC   dw  begin  ; Make the NMI vector point to NMI ISR if you have one.
RESVEC   dw  begin  ; Make the reset vector point to the reset routine.
IRQVEC   dw  begin  ; Make the IRQ vector point to the timer counter ISR.

Ešte malé video z výstupom programu. 7 segmentovka bola použitá preto že nemám á použiteľných LED diód.

Bohužiaľ nie všetko šlo podla mojich predstáv. Jeden z CPU nejde, Na funkčnom som ulomil RESET nožičku. Našťastie dostal náhradnú amputovanú z 741P. Takže nebudem môcť vyrobiť druhý kus. Chýba mi len CPU. No čo už ďalšia verzia bude z PLCC procesormi ktoré ešte mám.

Ďalším programom bude test RAM. Aspoň sa precvičím z programovaní v assemblery  A skúsim vytvoriť definície pre CC65.

Print Friendly, PDF & Email