FPGA-PC ZX81 full (HRG/WRX)

Tak Podarilo sa mi prekročiť ďalšiu métu pri vyšperkovaní ZX81 full. A to jemnú grafiku. Aktuálne som vyriešil podporu pre HRG/WRX. Podpora je vcelku jednoduchá ale zobrazovanie ako také vyžaduje obrovské množstvo procesorového času. nevýhodou tohoto režimu je e+ste aj to že generovaný obraz ešte horšie zvládajú niektoré moderné televízory.

Funkcionalita bola testovaná na perfektnom deme k 25 výročiu predstavenia ZX81.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=7IKCjoRuE2g‘]

Aktuálne  ma čakajú už len tri výzvy:

  1. Rozšírenie pamäte na celý adresný priestor. A tým aj podpora pre UDG
  2. Prepracovanie do stavu kde sa nebude používať interná pamäť FPGA
  3. Vďaka uvoľnenej internej RAM zrealizovať video kovertor na generovanie kvalitnejšieho video výstupu bez zásahu do časovania.
Print Friendly, PDF & Email